Kredsen

Mødereferater

Mødereferater finde nu på http://dlfinsite.dlf.org 2018 og derefter

Kredsstyrelsen afholder jævnligt møder - se hvornår her

KS er en forkortelse for Kredsstyrelsen. Efter hvert kredsstyrelsesmøde bliver der udfærdiget et KS-referat. Se menuen til venstre.

Der afholdes også jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne - se hvornår her

TR er en forkortelse for tillidsrepræsentant. Efter hvert møde for tillidsrepræsentanter bliver der udfærdiget et TR-referat. Se menuen til venstre.