Samarbejdsaftalen 2021-22

Omkring arbejdstiden på folkeskolerne og Ullerødskolen det kommende skoleår

 Læs aftalen her

Fredensborg Kommune og Fredensborg Lærerkreds har nu igennem en længere periode haft forhandlinger om en forbedring af vores eksisterende samarbejdsaftale nu med baggrund i A20. Det er blevet til 5 møder og en del tekstudveksling, hvor vi sammen har forsøgt at nå hinanden og få enderne til at mødes.

Vi er blevet enige om at supplere vores nuværende samarbejdsaftale med en pulje af timer til klasselærerfunktionen og en pulje timer samt mentorstøtte til nyuddannede lærere de første 2 år.

 

Det betyder, at vi derudover fortsætter vores eksisterende samarbejdsaftale, der bygger på en politisk beslutning om finansiering af et gennemsnitstimetal på 735 timer, en pulje af selvtilrettelagt individuel forberedelse på 210 timer og et maks. timetal på 810 for lærere og 840 for børnehaveklasseledere.

Vi vil sammen det kommende skoleår fokusere på en god implementering af den centrale arbejdstidsaftale (A20) suppleret med elementer fra vores lokale samarbejdsaftale, et fælles årshjul samt en fælles skabelon til skolernes årlige skoleplan.

 

 

Emner

Målgruppe