Forkortelser

Der bruges mange forkortelser i det daglige sprog - også på denne hjemmeside. Find forklaringer her:


AKT:

Adfærd/kontakt/trivsel

AMR:

Arbejdsmiljørepræsentant

APV:

Arbejdspladsvurdering

Bh.kl.: 

Børnehaveklasse

BSU:

Børne- og Skoleudvalget

DLF:

Danmarks Lærerforening

FAA:

Frederiksborg Amts Avis

FAK:

Foreningen Af Kredse i Nordsjælland

FKS:

Forpligtende kredssamarbejde

HU:

Hovedudvalget

KL:

Kommunernes Landsforening 

KS:

Kredsstyrelsen

MED:

Medbestemmelse & medindflydelse

LU:

Lokalmedudvalget

OU:

Områdeudvalget

PPR:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

SB:

Skolebestyrelse

TR:

Tillidsrepræsentant