Generalforsamling

Img 7668
Hvis du møder op på den årlige generalforsamling, kan du få indflydelse på foreningens politik, være med til at vælge kredsstyrelsen og repræsentanter til kongressen, samt være med til at fastsætte det lokale kontingent

Se skriftlig beretning 2024(året 23) - fremsendt med endelig dagsorden
og regnskab med beretning og værdipapirer samt budget forslag.
Se også forslag til uændret fastsættelse af ydelser og forslag til uændret lokalt kontingent i budgetforslaget

Derudover
- skal kredsens vedtægter til beslutning
- skal nye vedtægter for Særlig Fond til beslutning
- skal vi vælge Kredsformand- se kandidatopstilling
- skal vi vælge Næstformand - se kandidatopstilling
- skal vi vælge Kredskasserer - se kandidatopstilling
- skal vi vælge Kredsstyrelsesmedlem - se kandidatopstilling
Der skal også vælges kredstyrelsessuppleant, kritiske revisorer og suppleanter for de kritiske revisorer.

Vel mødt 

 Referat med underskrifter kan du se her

Borgmesterens opfølgning på generalforsamlingens drøftelser kan du se her