Arbejdsliv

Kontingent

Som følge af lærer-lockouten i foråret 2013 er kontingentet pr. 1. august 2012 ændret til:

  Samlet beløb pr. måned Central del Lokal del Konflikt
Fraktion 1  Lærere

626

100

106

420

Fraktion 2Bh.kl.ledere

626

100

106

420

Fraktion 4Pensionister

100

71

29

0

Dimittender er fritaget for betaling i perioden 01.07.13-01.10.13
Nye medlemmer + ikke-lockoutede lærere betaler 626 kr. om måneden i kontingent.
Lock-outede lærere, som ikke har taget lån, betaler 206 kr. om måneden i kontingent. 

Kontingent før 1. august 2013:

Samlet beløb pr. måned

Central del

Lokal del

 Fraktion 1 Lærere

 519 kr.

213 kr.

306 kr.

 Fraktion 2 Bh.kl.ledere

 519 kr.

213 kr.

306 kr.

 Fraktion 4 Pensionister

  100 kr.

71 kr.

29 kr.