Medlem Rådgivning

Arbejdsskader

"Jeg gled på skolens trappe, satte mig på halebenet og tumlede de sidste trin ned. Det gjorde frygtelig ondt, men det var fredag og efter sidste time; jeg syntes godt, at jeg kunne tage på arbejde mandag. Nu har jeg fået smerter i ryggen og over skulderen. Jeg er sygemeldt på 3. dag og har en tid hos lægen i morgen".

Først og fremmest skal du lytte til, hvad lægen siger – og forholde dig til det.

Du bør snarest muligt - helst allerede i dag - kontakte din leder og fortælle denne, hvordan du har det, og hvordan det er sket. Du skal bede om, at hændelsen bliver anmeldt som en arbejdsskade (’Ulykke’). Desuden skal du sørge for, at du får to kopier/afskrifter af anmeldelsen: En til dig og en som du skal have med til lægen, så denne kan lave en erklæring til Arbejdsskadeforsikringen.

Når anmeldelsen og lægens erklæring er modtaget i Arbejdsskadeforsikringen, kvitterer de ved et brev til dig. Hvis ulykken anerkendes fremgår det, at du er berettiget til dækning af udgifter til nødvendig behandling. Hvis ikke, bør du straks kontakte undertegnede igen.

En egentlig afgørelse i sagen afhænger af det videre forløb, din helbredstilstand og dermed erhvervsevne som følge af ulykken. Du skal være forberedt på, at det tager lang tid. Du anbefales derfor at ”starte en brevordner” til korrespondance i sagen.

Danmarks Lærerforening tilbyder hjælp i arbejdsskadesager. På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad en arbejdsskadesag er. Her findes desuden de ark, du skal bruge for at indberette din sag – herunder den fuldmagt, som foreningen skal have for at indhente oplysninger mv. på dine vegne. ( Se link til højre på denne side)

Du bør under alle omstændigheder orientere din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) om hændelsen. Denne kan være dig behjælpelig med anmeldelsen af ulykken. Så kan du få kontakt til denne, inden du ringer til din leder, vil det være godt. AMR kan også være dig behjælpelig med indberetningen til DLF mv.

Fakta: 

 • Alle arbejdsgivere skal have en arbejdsskadeforsikring, der sikrer ansatte, der kommer til skade i forbindelse med arbejdets udførelse.
 • Arbejdsskadeforsikringsloven skelner mellem to typer af arbejdsskader: 
  1) Ulykker: Pludselig hændelse eller en skadelig påvirkning af få dages varighed.
  2) Arbejdsbetingede lidelser: Sygdom opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.
 • Alle kan anmelde arbejdsskader.
 • Arbejdsgivere har pligt til at anmelde ulykker til:
  1) Arbejdstilsynet, når de medfører uarbejdsdygtighed ud over hændelsesdagen.
  2) Forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når de forventes at medføre ydelser efter loven.
 • Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (se links til højre på denne side
 • Vold og trusler om vold skal anmeldes som ’Ulykke’.
 • Når arbejdsskaden er anerkendt efter loven, er der mulighed for betaling af behandlingsudgifter (fx kiropraktor, fysioterapeut, psykolog og medicin) mv., erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald og efterladterstatning.
 • Sikkerhedsgruppen/sikkerhedsudvalget skal, med henblik på erfaringsopsamling og forebyggelse, drøfte alle tæt-på-ulykker og anmeldte arbejdsskader.