Lokal arbejdstidsaftale for 2024-25

Aftalen forlænget med få ændringer

Læs aftalen her

Ændringerne drejer sig om flg:

 

1. Arbejdstiden opgøres fremover ’dynamisk’ efter de almindelige regler i A20, dvs. 1924 timer fratrukket ferie og helligdage. Vi forlader dermed en fast årlig arbejdstid (som tidligere var på 1680/1687,4 timer). Nettoarbejdstiden er således 1679,8 timer for skoleåret 24/25.

 

2) Det gennemsnitlige undervisningstimetal er fortsat 735, men det er blevet præciseret, at gennemsnittet beregnes pr. skole. Derudover er det aftalt, at lærere med 550 eller færre undervisningstimer, ikke tælles med i beregningen.

 

3) Puljen ”Samarbejde og skoleudvikling” er udvidet fra 125 til 155 timer. Dette for at sikre, at der er nok tid til de opgaver der ligger i puljen (og som er beskrevet af aftalens bilag A).Vær opmærksom på at al konsultativt arbejde (ofte udført af klasselærerne) også ligger her.

 

4) A20’s krav om, at der skal tages særligt hensyn til nyuddannede imødekommes fremover ved, at der lægges et loft over antallet af undervisningstimer, i stedet for – som tidligere – at tildele en ekstra pulje af timerne. Det 1. år efter endt uddannelse må de maksimalt have 690 timer, 2. år 720 timer.

 

5) A20’s krav om, at kommunalt initierede projekter, som har konsekvenser for prioriteringer af lærernes arbejdstid i skoleåret (og den forventede andel af arbejdstiden, der medgår hertil), ikke længere fremgår af den kommunale redegørelse, men i stedet angives på skoleplanerne.

Emner

Målgruppe