Arbejdsliv Pension

Overenskomstansat

Overenskomstpension er en opsparingspension
  • Arbejdsgiveren indbetaler 17,3% (1993-gruppen dog 19,8%) af den pensionsgivende løn til Lærernes Pensionskasse (LP)
  • Som nyansat modtager du ca. 3 måneder efter første indbetaling en ”velkomstpakke” fra LP. Læs materialet grundigt igennem – og sørg for at udfylde og returnere de nødvendige bilag snrarest muligt. Det kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke får det gjort
  • Forsikringsdel og pensionsafkast er afhængigt af individuelle valg, forrentning og investering. Derfor kan kredsen ikke rådgive i forhold til overenskomstpension
  • Kontakt Lærernes Pension på tlf.: 7021 6131 for rådgivning
  • Du kan finde relevante oplysninger og få adgang til dit depot via Lærernes Pension