Arbejdsliv Pension

Tjenestemand

Tjenestemandspension er en tilsagnspension
  • Lærere mf. i ”den lukkede gruppe” har tilsagn om tjenestemandspension fra Staten.
  • Tjenestemandspension bliver beregnet på baggrund af antal hele pensionsår og indplacering i statens pensionsgivende skalatrin på afskedigelsesdage. Jo flere pensionsår og højere skalatrin – jo større pension.

Kredsen kan rådgive vedr. tjenestemandspension og tilbyder medlemmerne at lave en skriftlig beregning, så den enkelte får vurderet sine optimale vilkår at gå på pension på.

Følgende skal fremsendes i kopi til kredsn, når du ønsker pensionsrådgivning:

  • Seneste lønseddel
  • Aktuel pensionsoversigt
  • Oplysninger om hvilke tidspunkter du ønsker beregning for

Du kan bestille en pinkode via hjemmesiden www.tjenestemandspension.dk

Når pinkoden er modtaget kan du på samme hjemmeside følge med i din pensionsalder ”fra dag til dag” og udskrive en aktuel pensionsoversigt. Du kan også selv lave en pensionsberegning, men ”siden” er ikke bekendt med eventuelle lokale tillæg, der veksles til pensionsgivende skalatrin.

Overgang fra kommunal løn til pension i staten kan betyde, at pensionen beregnes med udgangspunkt i et andet trin. Det skyldes, at de to lønsystemer ikke udvikler sig ens.

Du kan læse mere om tjenestemandspension på Personalestyrelsens hjemmeside: www.perst.dk